Indelning

Ridlekis RL 4-6 år Tillsammans med en förälder får ni borsta, sadla, tränsa er ponny & rida 20 min i grupp om 6-8 elever. Föräldern deltar under hela lektionen.
 Ponny 1-1+
30 min
P1
6-8 år  Nybörjare helt utan ridvana. I början deltar föräldern Eleven lär sig styra, stanna, trava, balans i sadeln och målet är att rida utan att föräldern leder samt behärska lättridning i trav. När gruppen har minst en termins ridvana kallar vi den för 1+
Ponny 2-2+
30 min
P2
6-8 år Elever som rider självständigt i skritt och trav, behärskar lättridning. Eleven kan våra enklaste ridväger på ridbanan och förstår grundläggande ridtermer.
Ponny 3-3+
45 min
P3
7-9 år Har gått 1 eller 2 eller annan ridskola. Eleven travar utan ledare, kan de lättaste ridvägarna och har tränat på att sadla och tränsa. Börjar lära sig rida i skritt och trav över bommar och kan rida de flesta av våra ponnyer. Påbörjad galopp. När gruppen galopperat minst en termin kallar vi den för 3+
Ponny 4-4+
45 min
P4
8-12 år Nybörjare helt utan ridvana. I början deltar föräldern Eleven lär sig styra, stanna, trava, balans i sadeln och målet är att rida utan att föräldern leder samt behärska lättridning i trav. När gruppen har minst en termins ridvana kallar vi den för 4+
Ponny 5-5+
45 min
P5
8-10 år Har gått 1:2, eller annan ridskola. Rider alla ponnier i skritt och trav. Eleven skall ej behöva ledare varken på ridbanan eller vid uteritt. Kan alla ridvägar och trava över höjda bommar. Har vana av att galoppera med målet att galoppera i grupp ”alla samtidigt”
Ponny 6-6+
45 min
P6
8-12 år Har gått 1-5 eller annan ridskola i övrigt samma som ovan men ska kunna galoppera självständigt och hoppa mindre hinder.
Ridning 7-7+ 45 min P7 10-16 år Kan rida i alla gångarter både på ridbanan och vid uteritt samt hoppa mindre hinder. Kan alla ridvägarna och sadla/tränsa utan hjälp.
Ridning 8-8+
45 min
P8

12-18år Kan rida i alla gångarter både på ridbanan och vid uteritt samt hoppa mindre hinder. Kan alla ridvägarna och sadla/tränsa utan hjälp. Våra mest avancerade ridgrupper heter 8, 9 o 10 där eleverna har minst 5 års ridvana och hoppar banor.
Vuxen 9-9+ 60 min V9 18-100 år Kan rida i alla gångarter både på ridbanan och vid uteritt samt hoppa mindre hinder. Kan alla ridvägarna och sadla/tränsa utan hjälp. Våra mest avancerade ridgrupper heter 8, 9 o 10 där eleverna har minst 5 års ridvana och hoppar banor.
Vuxen 10 60 min V10   18-100 år Kan rida i alla gångarter både på ridbanan och vid uteritt. Kan alla ridvägarna och sadla/tränsa utan hjälp. Våra mest avancerade ridgrupper heter 8, 9 o 10 där eleverna har minst 5 års ridvana. Här är inriktningen dressyr och man får prova på att rida i dressyrsadel.
Hopp- Special 1.   Kan rida i alla gångarter både på ridbanan och vid uteritt. Kan alla ridvägarna och sadla/tränsa utan hjälp. Hoppar hinderbana och kan alla hindertyper.  För att få gå hoppspecial måste man rida vanlig lektion 1 ggr per vecka.
Hopp- Special 2.   Kan rida i alla gångarter både på ridbanan och vid uteritt. Kan alla ridvägarna och sadla/tränsa utan hjälp. Hoppar hinderbana och kan alla hindertyper. Har gått hoppspecial 1. För att få gå hoppspecial måste man rida vanlig lektion 1 ggr per vecka.

Vi har A-B-C o D ponny. (maxvikt 65 kg)

Stora hästar (maxvikt 90 kg)

Om Grällsta Ridcenter. GRC

Bra att känna till för dig som vill bli eller är elev hos oss

Ridskolan

Ridskolan bedrivs av Grällsta Ridcenter, GRC, som även har ridläger på sommaren.. Här jobbar instruktörer, hästskötare och stallpersonal. Ridskolan erbjuder ridlektioner för barn från 5år. Grällsta ridcenter äger och driver verksamheten.

GRC bedriver en stor ideell verksamhet. GRC tar ut en medlemsavgift som bekostar administration och de arrangemang som ridklubben anordnar. Eleverna är försäkrade via ridklubben. 

Utrustning

Elevens klädsel ska bestå av oömma kläder och skor med klack så som gummistövlar eller kängor. Vi har hjälmar att låna ut men inga säkerhetsvästar. Elever rekommenderas att rida med långärmad tröja/jacka och handskar. Ridskolan har inte krav på väst i början men vid fortsatt intresse och vid en terminsbokning ska eleven ha en egen säkerhetsväst och en egen hjälm. Elever med fel utrustning/klädsel kan nekas ridning.

Upprop – Samling

Samling och upprop sker alltid i stallet. Det är oftast samling 15-30min innan lektionstid. Viktigt är att komma i tid så ingen ponny/häst behöver göras iordning under stress.

Uppsittning i ridtiden

I alla våra grupper ingår uppsittning i ridtiden och även iordningsställande av stigläder. Uppsittning bör inte ta mer än 5min. 

Antal elever i ridguppen

Max 8 i alla 20-30min grupper. Max 10st i alla 45min grupper. I våra 60min grupper har vi ett maxantal på 8 elever. Det kan förekomma att ridgrupper under kortare perioder har fler elever än angivet. 

 Användarvillkor

Villkor för att boka ridskoleplats på Grällsta Ridcenter, GRC.

(gäller även er som bokat ridlekisplats)

Ridskolan

Verksamhetsåret är indelat i två terminer, vårtermin och hösttermin. Vårterminen är indelad i 2 delar, Del 1, v 2 – 12, 11 ridtillfällen och Del 2, v13-24, 11 ridtillfällen. Höstterminen avser veckorna 33 – 51, 18 ridtillfällen samt 2 teoripass. Ordinarie ridskoleverksamhet pågår över sportlov, påsklov och höstlov. Inga vanliga lektioner under sommarlov (v25-v32), jullov (v52-v1) samt vissa helgdagar. Kallelse till terminsstart skickas inte ut. Information om när ridskolan startar kommer att finnas på hemsidan. Vi har en viktgräns på 50 kg för mindre ponnyer och 65 för de större. Stora hästar har vi 90 kg som maxvikt.

Ridlekis

Ridlekis riktar sig till våra minsta elever, 5-6 år. Ridlekis bokas vid ett tillfälle och rids i perioder om 5-6 veckor. Ridlekis fortsätter alltid kommande perioder och kommande terminer om eleven inte själv säger upp platsen skriftligen per mail och får uppsägningen bekräftad. Ridlekis kan under varje period sägas upp minst 7 dagar innan sista gången i den pågående perioden. Vårterminen är indelad i följande perioder: vecka 2-7, vecka 8-13, vecka 14-19, vecka 20-24. Höstterminen: vecka 33-38, vecka 39-45, vecka 46-51. Lektioner över vissa lov men ej Sommarlov och Jullov och vissa röda helgdagar.

Anmälan

Sker på vår hemsida (som är under omarbetning) www.grallsta.se. Titta under ridläger i vänstra menyn även vid anmälan till ridskolan.

Prissättning

Priset varierar för de olika lektionerna och dagarna. Vi har olika priser för olika ponnygrupper beroende på storlek av ponny, lektionens längd och vi har ett pris för vardagar och ett annat för helg. Priserna är angivna i den grupp ni väljer att boka.

Betalning

I vårt bokningssystem, anmäler man sig men betalar över bankgiro 439-7204 Vi har inget bokningssystem i drift under igångsättningstiden utan man ringer eller mailar så ringer/ mailar vi tillbaka. Då ser vi bättre var eleven passar in.

Medlemsavgift till Ridklubben

Alla elever ska vara medlem i Grällsta Ridcenter. Medlemsavgiften betalas över bankgiro 439-7204.  Rider man på Grällsta ridcenter ska man vara medlem.

Vi har ingen medlemsavgift vid starten utan detta kommer senare i vår.

Arbetsinsats (4 timmar/termin)

Alla elever ska en gång per termin bidra med 4 timmar i stallet eller i kafeterian. Elever som är 13 år fyllda kan själva åta sig detta pass. De elever som ej fyllt 13 år måste värva en förälder som får åta sig passet. Detta är en obligatorisk insats från alla. Grällsta ser detta som ett första steg att samarbeta med medlemmarna och därmed i framtiden kunna sänka ridlektionsavgiften. Schema för detta kommer senare och kommer att finnas uppsatt i stallet. Detta är obligatoriskt för alla ridande elever på Grällsta efter sommaren 2019.

Olycksfallsförsäkring

Grällsta ridcenter har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla elever.

Avbokning/igenridning av ridlektion (gäller from 1 jan 2019)

Via Mail, Ej sms, kan du avboka din ridlektion och om avbokning skett enligt reglerna kan lektionen bokas om. Ny tid kan endast bokas i mån om plats och max 1 tillfälle per termin. Detta kan komma att ändras och fler ombokningar kan komma att kunna göras i framtiden.  

Mycket frånvaro!

Om eleven varit borta 30% eller mer så kommer eleven automatiskt att få flytta ner en nivå.

Uppsägning

Ni måste skriftligen per mail säga upp platsen inför kommande termin, senast 20e december inför vårterminen eller senast 20e juni inför höstterminen annars fortsätter ni automatiskt kommande termin. För ridlekis-elever sägs platsen upp senast 7dagar innan sista gången i pågående period. Om du väljer att avbryta din ridning under pågående termin återbetalas ej ridavgiften. Undantagsfall kan göras vid längre sjukdom/skada. Uppsägning kan aldrig göras till ridlärare eller personal på plats utan alltid skriftligen per mail. Det går inte att säga upp sin plats via sms!

FORCE MAJEURE

Ridskolan förbehåller sig rätten att ställa in ridlektioner vid exempelvis naturkatastrofer, extrema väderförhållanden och annat som kan äventyra hästarnas, personalens och elevernas hälsa. Andra orsaker till inställda lektioner kan vara händelser så som inbott, smitta, olyckor eller extrem kyla. Ridskolan är inte återbetalningsskyldig eller på annat sätt skyldiga att ersätta inställda lektioner som orsakats av oförutsedda händelser. 

BEKRÄFTA dessa villkor

Dessa villkor bekräftas när ni registrerar anmälan till Grällsta Ridcenter.